Landmeterij
Landmeters maken sinds het begin van hun beroep gebruik van verscheidene soorten meettoestellen. Zo gebruikten de Egyptenaren draadspanners, de Romeinen hodometers en werd er op het einde van de 19de eeuw voornamelijk gemeten met theodolieten en meetkettingen. Ons beroep streeft sinds het begin naar nauwkeurigheid en doordat de technologische vooruitgang het mogelijk maakt, is het belangrijk om hierin te blijven investeren als landmeter. Wij beschikken over een one-man total station en een GPS/GNSS van Topcon en tal van andere toestellen om uw eigendom tot op de milimeter correct te meten.
 
Wat kunnen wij voor u betekenen als landmeter:


Opmeting en afpaling
Een nauwkeurig plan van uw eigendom is cruciaal bij verschillende handelingen in het vastgoed. Hiermee kunnen wij u bijzonder goed helpen door onze jarenlange ervaring als landmeter. Ook beschikken wij over een uitgebreid archief, zodat wij ons altijd kunnen baseren op vroegere opmetingen indien nodig. Zo hebben wij de volgende archieven tot onze beschikking:
 • landmeter De Putter (1891 - 1948)
 • landmeter Nouwkens (1937 - 1974)
 • landmeter De Neyer (1943 - 1989)
 • landmeters Blockmans, vader en zoon (1969 - 2005)
 • onze archieven (1977 - ...)

Verkaveling
Bent u eigenaar van een grond met potentieel tot verkavelen, dan kan u altijd bij ons terecht.
Onze werkwijze is de volgende :
 • bespreking met de eigenaar van de mogelijkheden en een schets van het optimale resultaat,
 • opmaak en samenstellen van het dossier,
 • bespreking met de gemeente en de bevoegde diensten,
 • opmeten van de eigendom en opstellen van het verkavelingsplan met foto's, liggings- en situatieplan, plan openbaar vervoer, bestaande- en ontworpen toestand en profieltekeningen,
 • indienen van het verkavelingsdossier bij de dienst ruimtelijke ordening,
 • voorhangen van de bekendmakingen,
Nadien staan wij steeds ter beschikking voor de verkoop en kunnen wij de voorafgaande kennis van de verkaveling gebruiken voor een optimale dienstverlening.


Stedenbouwkundig attest
Aangezien stedenbouwkundige informatie die u mondeling hebt verkregen geen juridische waarde heeft, is het soms aangeraden om een stedenbouwkundig attest aan te vragen.
Wij kunnen voor u een duidelijk beeld scheppen van de te bekomen stedenbouwkundige informatie en dit overmaken aan de bevoegde instanties. Nadien hebt u meer zekerheid over de inlichtigen die werden bekomen vanuit de gemeente en kan de volgende stap gezet worden richting de verkoop, verbouwing, etc.


Wilt u graag gebruik maken van onze diensten, vraag dan zeker naar meer informatie! → contact