Diensten

Wij zijn al ettelijke jaren actief in het vastgoed en kunnen zodoende een ruime waaier van vastgoeddiensten aanbieden, zoals:

 • verkoop,
 • verhuur,
 • schattingen,
 • opmetingen en verkavelingen.

Vastgoedbemiddeling is meer dan ooit een taak voor professionelen die zich er voltijds en gedreven mee bezig houden.
Ons team kan terugblikken op een zesenveertigjarige ervaring in alle aspecten van het vastgoedgebeuren. Wij scholen ons constant bij over stedenbouwkundige en andere evoluties in het vastgoed. De werkzaamheden door ons kantoor bij het te koop stellen van uw eigendom kunnen als volgt bondig worden samengevat:

 • opmaken van de verkoopfiche met duidelijke, juiste en gedetailleerde informatie over de eigendom,
 • het nemen van professionele foto's waaronder ook dronefoto's voor de websites,
 • aanvraag van kadastraal plan en legger,
 • aanvraag van het bodemattest per kadastraal nummer, vereist bij iedere verkoop van een onroerend goed,
 • aanvraag van de infofiche betreffende de stedenbouwkundige toestand van de eigendom,
 • aanvraag van het asbestattest,
 • vermelding van uw eigendom met foto’s en omschrijving op onze website www.dekrem.be, evenals de websites www.immoweb.be, www.immovlan.be en www.zimmo.be.
 • begeleide plaatsbezoeken aan de eigendom, telkens met iemand van ons kantoor,
 • onderhandelingen met kandidaat-kopers in samenspraak met de eigenaars,
 • opmaken van de verkoopsovereenkomst en inning van 10% voorschot of waarborg,
 • indienen van het volledige dossier bij de notaris naar keuze,
 • begeleiding bij het plaatsbezoek van de schatting uit te voeren door de expert van de financiële instelling van de koper,
  GRATIS BIJ VERKOOP:
 • voorafgaandelijke, professionele schatting van de eigendom en bespreking met de eigenaars voor het bepalen van een vraagprijs en de te verwachten opbrengst,
 • uitvoeren van enerzijds de keuring van de elektrische installatie en anderzijds keuring voor het bekomen van het Energie Prestatie Certificaat (EPC) indien de verkoper hierover nog niet beschikt.
U bent uiteraard meer dan welkom op ons kantoor te Haacht voor meer informatie.

Het verhuren van een eigendom is niet altijd even eenvoudig, daarom staan wij voor u klaar om onze kennis en ervaring te gebruiken in de zoektocht naar een ideale huurder!
De werkzaamheden door ons kantoor bij het te huur stellen van uw eigendom kunnen als volgt bondig worden samengevat:

 • voorafgaandelijke schatting ter plaatse van de eigendom en bespreking met de eigenaars van de huurprijs,
 • opmaken van de verhuurfiche voor de uitstalramen en de informatie die telefonisch of op ons kantoor te Haacht aan het cliënteel wordt meegedeeld,
 • plaatsen van het verhuurbord aan de eigendom,
 • publiceren in streek- en reclamebladen met foto en beschrijving.
 • vermelding van uw eigendom met foto’s en omschrijving op onze website www.dekrem.be, evenals de websites www.immoweb.be, www.immovlan.be, www.zimmo.be en www.spotto.be.
 • begeleide plaatsbezoeken aan de eigendom, telkens met iemand van ons kantoor,
 • voorstelling kandidaat-huurders via onze uitgebreide kandidatuurfiche aan de eigenaar,
 • opmaken van een huurbelofte en de huurovereenkomst, rekening houdende met de huurwaarborg en betaling 1e maand huur,
 • het noteren van meterstanden inzake electriciteit en aardgas, het vervullen van alle formaliteiten inzake water.

Onze landmeter, Steven Van Aerschot, verzorgt de landmetersactiviteiten op de grote en kleine schaal, waaronder:

 • verkavelingen,
 • opmetingen,
 • afpalingen,
 • aanvraag stedenbouwkundige vergunningen voor o.a. stedebouwkundig attest, slopingsaanvraag, muurovername, wegenisontwerp (particulieren),...
Voor al deze werken maken wij gebruik van de nieuwste meetapparatuur en kunnen wij een beroep doen op onze jarenlange ervaring als landmeter.

Klik hier voor meer informatie in verband met onze landmeterij.

Wilfried Dekrem, beëdigd landmeter - schatter expert, sinds een paar jaar bijgestaan door zijn zonen Gertjan Dekrem, burgerlijk ingenieur - architect en Pieter Dekrem, vastgoedmakelaar en -expert, is gespecialiseerd in het uitvoeren van schattingen van residentiële en bedrijfsonroerende goederen voor:

 • verkoop,
 • verhuur,
 • rechtbanken ( tot Hof van Beroep ),
 • financiële instellingen,
 • notarissen,
 • openbare besturen,
 • advocaten.

Wij zijn tevens ook ingeschreven op het kwaliteits-charter van de Vlaamse Overheid voor het uitvoeren van voorafgaandelijke schattingen bij nalatenschappen.