Uitgelicht

Nieuws

Eenlotsverkavelingen: Grondwettelijk Hof grijpt in

Op 1 januari 2018 werd via de Codex-trein een belangrijke wijziging aangebracht aan de verplichtingen bij het afsplitsen van een stuk van een tuin voor de creatie van één perceel bouwgrond. Voortaan zou daarvoor geen vergunning meer noodzakelijk zijn. Zo wilde de vorige Vlaamse regering het opsplitsen van grote percelen vergemakkelijken en de administratieve lasten verlagen. Maar dat was zonder het Grondwettelijk Hof gerekend. Dat heeft de nieuwe regeling zopas naar de prullenmand verwezen. Het arrest van 23 mei 2019 garandeert dat er voor dergelijke verkavelingen steeds een vergunning en dus een openbaar onderzoek vereist is.

Bron: CIB

Asbestcertificaat bij verkoop van woning wordt straks verplicht

lees meer

Asbest, en meer bepaald de blootstelling aan asbestvezels, kan ziektes veroorzaken. In heel wat huizen en gebouwen uit de jaren zeventig en tachtig werd asbest nog gebruikt als bouwmateriaal. Het certificaat moet er voor zorgen dat wie een woning met asbest koopt, dat ook weet.

Asbest is momenteel niet opgenomen in de woningpas. Dat kan dus binnenkort wel, want het bewuste decreet verplicht een asbestinventaris bij elke overdracht van gebouwen met een bouwjaar vroeger dan 2000, en die attesten gaan op termijn deel uitmaken van de woningpas. Binnen enkele weken of maanden, is het verplicht dat bij elke verkoop van een gebouw dit attest wordt uitgereikt, aldus nog minister Van den Heuvel. 

Bron: DeMorgen

Verkopen of verhuren

“Vastgoedbemiddeling is meer dan ooit een taak voor professionelen geworden die zich er voltijds en gedreven mee bezig houden.

Ons team kan terugblikken op een 42-jarige ervaring in alle aspecten van het vastgoed en de huurwetgeving terzake.”