Uitgelicht

Nieuws

Verkoop via e-mail: wetswijziging goedgekeurd

Net voor het zomerreces viel er vorige week donderdag positief nieuws te rapen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Die heeft immers een wetwijziging goedgekeurd, die ervoor zorgt dat in de toekomst een verkoopovereenkomst betreffende een onroerend goed wel degelijk via digitale weg tot stand kan komen. De wijziging komt er op expliciete vraag van CIB Vlaanderen en heeft tot doel om in te gaan tegen de interpretatie van het Antwerpse Hof van Beroep.

Bron: CIB

Vernieuwd EPC vanaf 2019

lees meer

Vanaf januari 2019 krijgt het EPC een nieuw jasje. Het EPC blijft verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, ... Aan het toepassinsgebied verandert dus niets. Wel zal het EPC er helemaal anders uitzien en bevat het nieuwe informatie. Zo wordt het EPC een stuk visueler gemaakt, het kengetal wordt uitgebreid met een label en de aanbevelingen worden een pak concreter. 

Bron : Vlaanderen

5 jaar belastingvermindering voor wie leegstaand huis sloopt en vervangt

lees meer Wie een leegstaand pand sloopt en vervangt door nieuwbouw, zal vijf jaar lang een vrijstelling van de onroerende voorheffing krijgen. Hetzelfde geldt voor wie boven een leegstaande winkel gaat wonen of een winkel omvormt tot een woning. Dat staat in het decreet fiscale rationalisatie dat het Vlaams Parlement vandaag heeft goedgekeurd. Alleen oppositiepartij sp.a onthield zich bij de stemming. 

Bron: HLN

Verkopen of verhuren

“Vastgoedbemiddeling is meer dan ooit een taak voor professionelen geworden die zich er voltijds en gedreven mee bezig houden.

Ons team kan terugblikken op een 38-jarige ervaring in alle aspecten van het vastgoed en de huurwetgeving terzake”