Verkocht

Beschrijving

COMPROMIS IN OPMAAK !!
Mooi perceel bouwgrond voor open bebouwing met een oppervlakte van 7a 75ca. Het perceel maakt als lot 2 deel uit van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met referentie OMV_2019055881. Perceelsbreedte: ± 15,50m. Bouwbreedte: ± 9,50m. Oriëntatie: zuiden. Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv. Er is de mogelijk tot het bijkopen van het achterliggende perceel weiland aan de prijs van € 5.000,-. Opp.: 24a 70ca. Gvg, Lwag, Gmo, Gvkr, Gvv.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN :
Zie downloads rechts voor de voorschriften.

DIVERSEN :
Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem. De kosten van de opmeting bedragen 750 € (+ 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper. De koper zal eveneens zijn aandeel in de kosten dragen voor de opmaak van de verkavelingsakte.
Indien de koper het perceel achtergrond (lot 4) bijkoopt zal dit perceel eveneens ten zijne laste worden opgemeten ten bedragen van 400 € (+ 21% BTW). Voor lot 4 zullen geen bijkomende kosten voor een verkavelingsakte worden aangerekend daar lot 4 buiten de verkaveling valt.

STEDENBOUWKUNDIG :
Stedenbouwkundige vergunning : nee
Stedenbouwkundige bestemming : woongebied (lot 2), waardevol agrarisch gebied (lot 4)
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd.
Voorkooprecht : nee
Verkavelingsvergunning : ja