Verkocht

Beschrijving

Mooi perceel bouwgrond voor open bebouwing. Bijzonder rustige ligging, bebost en licht hellend perceel. Prachtig zicht op groene zone aan overzijde van de straat. Lot nr 2 uit een goedgekeurde verkaveling dd 10-09-1979. Naast nr. 66.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN :

Bestemming : per kavel 1 alleenstaande eengezinswoning met landelijk karakter.
Enkel gelijkvloers met eventueel dakverdieping.

Inplanting : Zoals voorzien bij het ingediende ontwerp voor wat betreft achteruitbouwstrook en zijdelings bouwvrije stroken (zie plannetje met ontwerp).

Gabariteiten :
1) Hoogte tussen normaal grondpeil en kroonlijst : min. 2,50m en max. 3,50m.
2) Daken en materialen : algemene voorschriften Ib.
3) Bouwdiepte : max. 20m.
4) Max. bebouwbare opp. : 250m².

Strook voor tuinen : vrijblijvend van elke constructie.
Er mogen geen boomkappingen doorgevoerd worden, tenzij deze nodig voor de plaatsing van de constructie en van de nodige toegang (de inrit naar de garage en voetgangerstoegang) en verder het aanleggen van een open ruimte van max. 10% van de perceelsoppervlakte (grasperk - speelruimte).

Achteruitbouwstrook : Toegang onder het peil van de weg is niet toegelaten.

Er is een erfdienstbaarheid van 3 meter in de linkse bouwvrije strook voor ondergrondse nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en TV).

Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem. De kosten van de opmeting bedragen 850 € (+ 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper.