Verkocht

Beschrijving

Ruim perceel bouwgrond voor open bebouwing met een oppervlakte van ± 19a 65ca. Rustige ligging langsheen een straat met enkele richting, op wandelafstand van het centrum van Kampenhout. Goede verbindingen met privaat- en openbaar vervoer door zijn ligging nabij de Haachtsesteenweg. Perceelsbreedte: ± 16,50m. Bouwbreedte: ± 10,50m. Lot 2 uit een niet vervallen verkaveling dd. 29 januari 1991 (137/V/181). Oriëntatie: oost. Gvg, Wg/Ag, Gmo, Vkr, Vv.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN :

Bestemming :
Per kavel een alleenstaande ééngezinswoning met maximum twee bouw- en woonlagen.

Inplanting :
Bouwlijn op 12m uit de wegas zoals voorgesteld. Minimum zijdelingse bouwvrije stroken van minstens 3m.

Gabariten :
1. Hoogte tussen normaal straatpeil en kroonlijst : minimum 2,5m en maximum 5,8m. Gelijkvloers maximum 0,30m boven straatpeil.
2. Daken en materialen : zie bijlage 1B (bij downloads rechts), bij woningen met verdieping zijn opstaande en hellende dakvlakramen verboden.
3. Bouwdiepte : maximum 17m op het gelijkvloers en voor woning zonder verdieping. Op de eventuele verdieping bedraagt de bouwdiepte tussen de 9 en de 12m.

Strook voor tuinen :
Een afzonderlijk bijgebouw is toegelaten. Maximum bebouwde oppervlakte van 40m², maximum hoogte van 3m. Inplanting op minimum 2m van de zijdelingse perceelsgrenzen en 5m à 10m van de achterste bouwlijn.

Achteruitbouwstrook ::
Zie bijlage 1B (bij downloads rechts), doch toegangen onder het peil van de straat zijn verboden.

DIVERSEN :
Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem. De kosten van de opmeting bedragen 825 € (+ 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper.

STEDENBOUWKUNDIG :
Stedenbouwkundige vergunning : nee
Stedenbouwkundige bestemming : overgrote deel vooraan in een woongebied, een deel in agrarisch gebied.
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd.
Voorkooprecht : ja (De Vlaamse Waterweg nv)
Verkavelingsvergunning : ja (dd. 29 januari 1991 met ref. Stedenbouw 137/V/181)