Verkocht

Beschrijving

VERKOCHT - COMPROMIS IN OPMAAK
Mooi perceel bouwgrond voor open bebouwing met een oppervlakte van 11a 50ca. Goede verbindingen richting Leuven - Brussel - Mechelen. Perceelsbreedte: ± 28,00 m. Bouwbreedte: ± 17,40 m. Lot 2 uit een goedgekeurde verkaveling dd. 06 juli 2020 (VK13/2019/1047). Het achterliggende Lot 3 van 5a 45ca kan indien gewenst aan dit lot toegevoegd worden, indien niet eerder ingepalmd door Lot 1. Lot 2 ligt volledig in woongebied met landelijk karakter. Bouwvoorwaarden verkaveling: zie download rechts. Lot 3 ligt in het gRUP "Open ruimte". Art 3 en 4 zijn van toepassing (zie ook download rechts). Erfdienstbaarheid: ondergrondse inname door Fluxys (zie plan). Oriëntatie tuin: oost.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN :
De voorschriften van de verkaveling dienen gevolgd te worden. Zie downloads rechts voor deze voorschriften.

DIVERSEN :
Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem. De kosten van de opmeting bedragen 800 € (+ 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper, welke ook de kosten voor het opmaken van een verkavelingsakte zal dragen.

STEDENBOUWKUNDIG :
Stedenbouwkundige vergunning : nee
Stedenbouwkundige bestemming : Lot 2 volledig in een woongebied met landelijk karakter, het deel achteraan (lot 3) in een agrarisch gebied.
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd.
Voorkooprecht : nee
Verkavelingsvergunning : ja
De eigendom ligt niet in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied of een risicozone voor overstromingen.