Verkocht

Beschrijving

Mooi hoekperceel voor open bebouwing. Vlakbij oude Hansbrug gelegen met veel wandel- en fietsgelegenheid, op grens tussen Haacht en Keerbergen. Lot 2 uit een verkaveling van 2 loten langsheen uitgeruste weg. Oppervlakte : 9a 51ca. Goedgekeurde verkavelingsvergunning dd 17-11-2011. Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
Bestemming :
Residentiële eengezinswoning in open verband met maximum 2 bouwlagen.
Complementaire bedrijvigheid toegelaten mits de woonfunctie behouden blijft als hoofdfunctie.

Inplanting :
Bouwlijn ligt op 12m uit de as van de straat.
Zijdelingse bouwvrije stroken zoals weergegeven op inplantingsplan.
Bouwdiepte max. 15m op gelijkvloers en max. 12m op verdieping.
Bouwdiepte neemt een aanvang op de bouwlijn.
Een open carport van 21m² en max. hoogte van 3m kan (dak en palen, geen wanden) in de zijdelingse bouwvrije strook tussen lot 1 en lot 2, de voorgevel van de carport mag slechts aanvangen op min. 2m achter de voorgevel van het hoofdgebouw en de achtergevel mag niet verder reiken dan de uiterste achtergevellijn van het hoofdgebouw (mits schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar).

Gabarit :
Kroonlijsthoogte 6,30m.
Helling der dakvlakken tussen 0° en 45°, bij een gebogen dakvorm dient de koorde van de boog aan deze helling te voldoen.
Vloerpas max. 0,20m boven de as van de straat.

Bindende bepalingen :
Gebouwen moeten opgetrokken worden in degelijke gevelmaterialen die ethisch en duurzaam verantwoord zijn, ze moeten harmonisch passen in de omgeving en binnen de eigen verkaveling een samenhangend geheel vormen.
Geprofileerde metalen bekleding, zichtbare asfaltprodcuten en geglazuurde gevelstenen worden niet toegelaten.
Fotovoltaïsche zonnepanelen, warmtepanelen zijn toegelaten.

Bindende bepalingen :
Er worden geen reliëfwijzigingen toegestaan over de ganse opp. van het terrein. Wel wordt het grondpeil tussen de rooilijn en de bouwlijn genormaliseerd op het voorliggende straatpeil, de overgangshellingen naar het oorspronkelijke peil gebeurt met een hellingsgraad van 30°. Voor de rest van het perceel dient het oorspronkelijk reliëf volledig gerespecteerd te blijven. Het ontwerp van de woning dient aangepast aan het reliëf van het terrein.
Bestaande bbaan- en afwateringsgrachten dienen behouden te blijven.
De beplantingen worden uitgevoerd in pollenvriendelijke boomsoorten of heesters het eerste volgende plantseizoen volgend op het beëindigen der ruwbouwwerken.
Bij een eventuele bouwaanvraag dient er een verhardings- of beplantingsplan (toegang weg) te worden voorgelegd.
Tussen de rooilijn en de bouwlijn kan max. de helft van deze opp. verhard worden. Deze verharding aangelegd op min. 1m van de perceelsgrenzen, in waterdoorlatende materialen, is dienstig als autostaanplaats en/of toegang tot het gebouw.
De afsluiting van het terrein bestaat uit een levende haag van max. 2m hoogte of uit een paal met draadafsluiting met een horizontale dwarsplaat van 0,40m hoogte.
Tussen de rooilijn en de voorgevellijn bestaat de afsluiting uit een haag of een paal met draadafsluiting van max. 0,80m.
Langs het openbaar domein is een hoogte van max. 0,80m toegelaten, deze bestaat uit gevelmaterialen, draadafsluiting, een smeedijzeren hekken of een levende haag, geen enkele aanplanting bomen of struiken mogen over het openbaar domein groeien, noch de verkeersveiligheid belemmeren.
Er worden geen garages toegelaten onder het peil van de weg.

OPMETING :
Een opmetingsplan wordt opgemaakt door Landmeter Geens te Keerbergen.
Kosten meting (650 € excl. 21% BTW) zijn ten laste van de koper, welke ook zijn aandeel in de kosten voor opmaak verkavelingsakte zal dragen.

STEDENBOUWKUNDIG :
Stedenbouwkundige vergunning : nee
Stedenbouwkundige bestemming : woongebied
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd.
Voorkooprecht : ja (De Vlaamse Waterweg nv)
Verkavelingsvergunning : ja