Verkocht

Beschrijving

Perceel bouwgrond voor open bebouwing, palende aan de Varentstraat met een perceelsbreedte van ± 19,40m en achteraan aan de Sint-Adriaansweg met ± 11,90m. Het perceel maakt als lot 1 deel uit van een goedgekeurde verkaveling met referentie V/1195/WR. Oppervlakte : ± 8a 10ca. Oriëntatie tuin : zuiden. Wglk/Lwag, Gdv, Vkr, Vv. Bouwbreedte voorgevel : ± 11,90m (versmallend naar achteren toe).

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN :
Hoofdgebouw:
- een ééngezinswoning in open bebouwing waarbij de woonfunctie behouden blijft als hoofdfunctie en de complementaire functie een kleinere oppervlakte heeft dan de woonfunctie én een maximale vloeroppervlakte van 100m²;
- de bouwlijn ligt zoals voorgesteld op het verkavelingsplan op 12m uit de as van de weg;
- de zijdelingse bouwvrije stroken zijn minimaal 3m breed;
- de bouwdiepte bedraagt maximum 15m voor het gelijkvloers en 12 op de verdieping te meten vanaf de voorgevellijn van de woning;
- de kroonlijsthoogte, gemeten vanaf het niveau van het maaiveld t.h.v. de bouwlijn tot de bovenzijde van de kroonlijst bedraagt maximum 6,50m bij een plat dak en 6m bij een hellend dak;
- de helling der dakvlakken dient te liggen tussen de 0° en 45°;
- de garage moet inpandig voorzien worden;
- carports zijn niet toegelaten;

Bijgebouw:
- het bijgebouw is dienstig als tuinhuis;
- de maximale oppervlakte bedraagt 20m²;

De volledige stedenbouwkundige voorschriften kunnen teruggevonden worden bij de downloads rechts.

METING
Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem.
Metingskosten bedragen 775 € (excl. 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper, welke ook de kosten voor het opmaken van de verkavelingsakte zal dragen.

STEDENBOUWKUNDIG :
Stedenbouwkundige vergunning : nee (nvt)
Stedenbouwkundige bestemming : de eerste 50m in een woongebied met landelijk karakter, het overige in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Dagvaarding en herstelvordering : nee
Voorkooprecht : ja (Waterwegen en Zeekanaal NV)
Verkavelingsvergunning : ja (V/1195/WR)
Een zeer klein deel van de grond vooraan ligt in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.