Verkocht

Beschrijving

Rustig gelegen perceel bouwgrond voor open bebouwing. Lot 2 uit een verkaveling van 3 loten. Oppervlakte van ± 8a 25ca. Mooie perceelsbreedte van ± 18,90m (versmallend naar achteren toe tot 14,05m). Goede verbinding naar E314.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
Eéngezinswoning in open verband.
Complementaire bedrijvigheid is niet toegelaten.
Maximaal twee bouwlagen, kamers onder dak zijn toegelaten.

INPLANTING
Bouwlijn op 10 tot 12m uit de wegas.
Zijdelingse bouwvrije stroken: minimum 3m.
In de zijdelingse bouwvrije stroken kan een carport (dak en palen, geen wanden) voorzien worden. De achtergevel mag niet verder reiken dan de uiterste achtergevellijn van het eigen hoofdgebouw. De maximale oppervlakte bedraagt 21 m² en de maximale hoogte 3m. De carport dient opgericht te worden tot in de perceelsgrens met het schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar dat dient gevoegd te worden bij het indienen van de stedenbouwkundige aanvraag.

GABARIT
De kroonlijsthoogte, gemeten tussen het bestaande maaiveld en de bovenzijde van de kroonlijst mag maximum 6m bedragen bij een hellend of gebogen dak en maximum 6,50m bij een plat dak.
De helling der dakvlakken ligt tussen 0° en 45°, bij een gebogen dakvorm dient de koorde van de boog aan deze helling te voldoen.

BIJGEBOUWEN
Het bijgebouw kan dienstig zijn als autostalplaats en/of berging, met een maximale oppervlakte van 30m².
De maximale hoogte tussen het bestaande maaiveld en de bovenzijde van het plat dak bedraagt 3m
Het bijgebouw wordt ingeplant tussen de 20m en 22m vanaf de voorgevellijn van de op te richten ééngezinswoningen indien hierin een auto wordt gestald en op minimum 2m van de zijdelingse perceelsgrens. Indien het bijgebouw alleen dienstig is als berging, dus niet als autostalplaats, bedraagt de minimale afstand tot de voorgevellijn 20m en dient het verder te worden ingeplant volgens de hierboven vermelde voorschriften en op minstens 2m van de achterste perceelsgrens.

OPMETING
Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem.
De kosten van de opmeting zijn ten laste van de koper, welke ook zijn aandeel in de kosten voor opmaken van de verkavelingsakte zal dragen.