Verkocht

Beschrijving

Perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing langsheen een rustige woonstraat. Lot 2 met een opp. van ± 3a 85ca. Perceelbreedte : ± 13,50m. Tuin op Noord-Oosten. Zeer goede verbinding met privaat en openbaar vervoer naar Brussel en de luchthaven van Zaventem. Verkavelingsvergunning voor 8 loten goedgekeurd op 30 mei 2011 (ref. gemeente : 2011V02). Verkavelingswijziging goedgekeurd op 29 september 2014 (ref. gemeente : 2014V03). Wg, Gdv, Gvkr, Vv.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:
Bestemming:
- per lot één eengezinswoning in halfopen verband
- complementaire functies aan het wonen met een totale max. vloeropp. van 100m² worden toegelaten
Inplanting:
- de voorbouwlijn ligt zoals voorgesteld op het verkavelingsplan
- de zijdelingse bouwvrije stroken te voorzien zoals voorgesteld op het verkavelingsplan
- de maximale bouwdiepte voor het gelijkvloers bedraagt 15 m en deze van de verdieping 12 m te meten vanaf de voorgevellijn
Gabariet:
- de kroonlijsthoogte, gemeten vanaf het niveau van het bestaande maaiveld t.h.v. de voorgevellijn en de bovenzijde van de kroonlijst in de perceelsgrens bedraagt minimaal 5 m en maximaal 6 m
- er worden eveneens zadeldaken met een helling tussen 25° en 50° voorzien en voor het aangesloten bijgebouw een plat dak
Bijgebouwen:
- in de tuinzone kan een tuinhuis met maximale opp. van 10 m² en een maximale kroonlijsthoogte van 3 m
- tuinhuis op minimaal 30 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw en op 2 m van de perceelsgrenzen
- dit bijgebouw kan ook gebruikt worden als autostaanplaats
- waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten, zoals 100 m² terrassen, oprit en pad rond hoofdgebouw

Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem.
De kosten van de opmeting bedragen 750 € (+ 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper, welke ook zijn aandeel in de kosten voor opmaken van de verkavelingsakte zal dragen.