Verkocht

Beschrijving

Mooi perceel bouwgrond voor open bebouwing met een oppervlakte van ± 8a 90ca. Op korte afstand van het centrum van Nederokkerzeel. Straatbreedte: ± 19,60m. Bouwbreedte: ± 9,90m. Oriëntatie tuin: noordoosten. Gvg, Wglk, Gmo, Gvkr, Vv. Gunstig Stedenbouwkundig Attest afgeleverd door de gemeente Kampenhout dd. 19 juni 2018 met referentie sted/2018/05.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN :
Een eengezinswoning in open bebouwing.

De bouwzone voor het hoofdgebouw is ingeplant op minstens 5,50m uit de grens met het openbaar domein, op 3m van de rechterperceelgrens, op 6m van de woning op het links aanpalend perceel en op circa 5m van de linker perceelgrens. De bouwzone is tot 15m diep.

De bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping bedraagt maximum 15m en op de verdieping maximum 12m. De Dakvorm is vrij te kiezen met een maximale hellingsgraad van 45°. De kroonlijsthoogte bij een schuin dak bedraagt maximum 6,3m en bij een plat dak maximum 6,5m. De gevelmaterialen zijn vrij te kiezen, zolang het gaat over duurzame materialen, waarvan de textuur en de kleuren harmonisch in de omgeving geïntegreerd worden. Complementaire functies zijn toegestaan, mits de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft en de complementaire functie een geringere oppervlakte dan de woonfunctie bedraagt met een totale maximale vloeroppervlakte van 100m².

Er kan een bijgebouw worden voorzien van maximum 40m² groot waarvan de inplanting tot op 1m van de perceelgrenzen mogelijk is of tot op de perceelgrenzen, mits akkoord van de aanpalende eigenaar(s). De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 3m met een maximumhelling van 45°.

In de linkerzijtuinstrook mag op 1m en maximum 3m van de perceelgrens een carport geplaatst worden. De voorgevel van de carport mag op minstens 2m uit de voorgevelbouwlijn worden ingeplant en de maximale achtergevelbouwlijn is dezelfde als die van het hoofdgebouw. De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 3m; verplicht af te werken met een plat dak.

Terrassen kunnen voorzien worden met een maximale oppervlakte van 30m².

Er dienen 2 parkeerplaatsen op eigen terrein te worden voorzien. Het parkeren zal ten allen tijde op eigen terrein geschieden.

Dit stedenbouwkundig attest is nog geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en is 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest. Dit attest is onder voorbehoud van de nodige adviezen en mogelijk geformuleerde bezwaren bij de vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen.

DIVERSEN :
Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem. De kosten van de opmeting bedragen 750 € (+ 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper.

STEDENBOUWKUNDIG :
Stedenbouwkundige vergunning : nee
Stedenbouwkundige bestemming : woongebied met landelijk karakter
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd.
Voorkooprecht : nee
Verkavelingsvergunning : nee (nvt)
Gunstig Stedenbouwkundig Attest afgeleverd door de gemeente Kampenhout dd. 19 juni 2018 met referentie sted/2018/05.