Verkocht

Beschrijving

Zeer mooie villagrond, deel uitmakend van een vroegere verkaveling. Gelegen in een rustige, residentiële en groene omgeving. Stedenbouwkundig Attest afgeleverd dd 17 juli 2014. Gelegen in BPA "De Boszone". Stedenbouwkundige voorschriften volgens BPA.

De eigendom is gelegen in het Bijzonder Plan van Aanleg "De Boszone".
De stedenbouwkundige voorschriften van dit BPA dienen gevolg te worden.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens BPA - zone 2.
Zie voorschriften ZONE 2 (zone voor woonpark), hier staan de geldende voorschriften vermeld.
Blz 9 tot bladzijde 14.
Zie downloads.

Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem BVBA.
Metingskosten zijn ten laste van de koper en bedragen 850 € (excl. 21 % BTW).