Verkocht

Beschrijving

Zeer rustig gelegen perceel bouwgrond voor open bebouwing, in een residentiële en groene omgeving. Goedgekeurd Stedenbouwkundig Attest. Oppervlakte : ±18a 95ca. Perceelsbreedte: 27,40m. Oriëntatie: Zuid-Oost.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN :
Hoofdgebouw:
- Het perceel is bestemd voor een eengezinswoning in open bebouwing, waarbij een zorgwoning wordt toegelaten. Er zijn geen complementaire functies toegelaten;
- De bouwlijn ligt op 10m uit de as van de voorliggende weg;
- Alle gebouwde delen van het hoofdgebouw bevinden zich op minimaal 5m van de zijdelingse perceelsgrens;
- De bouwdiepte bedraagt 15m op straatniveau en max. 12m op de verdieping;
- De helling der dakvlakken bedraagt max. 45°;
- De kroonlijsthoogte ter hoogte van de bouwlijn en gemeten tussen het normaal grondpeil en de bovenzijde van de kroonlijst bedraagt 6m voor woningen met hellend dak en 6m30 voor woningen met plat dak:
- Het vloerpeil bedraagt max. 0.3m boven straatniveau;
- De gevelmaterialen zijn vrij te kiezen. De materialen dienen echter esthetisch en duurzaam verantwoord te zijn.
- De dakvorm is vrij te kiezen;
- De bebouwbare oppervlakte op het perceel wordt beperkt tot maximaal 250 m²;
- Bij de bouwaanvraag dient een aanplantingsplan voorzien te worden voor hoogstambomen conform de eisen van de gemeente Keerbergen.

Bijgebouw:
- Volgende bijgebouwen worden voorgesteld: tuinhuis, carport of tuinberging;
- De totale oppervlakte van de bijgebouwen mag niet groter zijn dan 40m²;
- De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 3m.
- Het bijgebouw dient ingeplant te worden in de tuinzone op een afstand van 5m van de perceelsgrenzen verwijderd;
- Waterdichte verhardingen zijn niet toegelaten;
- Een terras van maximum 50m² is toegelaten.

Reliëfwijzigingen:
- Reliëfwijzigingen worden niet toegelaten.

De kosten voor de ontbrekende infrastructuur worden aangerekend aan de vergunningaanvrager (grondwerk, fundering, greppel, wateropvanger, kws-verharding). Metingskosten ten laste van de koper: € 825 + 21% BTW.

STEDENBOUWKUNDIG :
Stedenbouwkundige vergunning : ja (GSA.805115 dd. 09 april 2015)
Stedenbouwkundige bestemming : woonpark
Dagvaarding en herstelvordering : nee
Voorkooprecht : nee
Verkavelingsvergunning : nee (nvt)
Overstromingsgevoelig : mogelijk overstromingsgevoelig