Verkocht

Beschrijving

Mooi perceel bouwgrond voor open bebouwing tegen een historische tuin/park en het park Den Breughel. Gelegen nabij het centrum van Haacht, scholen, winkels en openbare instanties. Oppervlakte : 7a 31ca. Oriëntatie tuin : westen. Perceelbreedte : 26,50m. Maximale bouwbreedte voorgevel : 16,80m en 13,10m achteraan. Wg, Gdv, Gvkr, Vv. Maakt als lot 1 deel uit van een niet-vervallen verkaveling (ref. nr. 5.00/24033/4034.2).

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:
Bestemming:
- ééngezinswoning in open bebouwing, enkel functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening en ambacht zijn toegelaten, mits aan alle vereisten voldaan is;

Inplanting:
- de bouwlijn ligt op minimum 10m tot maximum 12m uit de as van de voorliggende weg zoals voorgesteld op het opmetingsplan;
- alle gebouwde delen van het hoofdgebouw bevinden zich op minimaal 4m van de zijdelingse perceelsgrens en zoals voorgesteld op het opmetingsplan;
- de bouwdiepte bedraagt 15m op straatniveau en max. 12m op de verdieping;

Gabariet:
- de helling der dakvlakken ligt tussen de 0° en 45°;
- de kroonlijsthoogte ter hoogte van de bouwlijn en gemeten tussen het normaal grondpeil en de bovenzijde van de kroonlijst bedraagt maximaal 6m;

Bijgebouwen:
- alleen in de tuinzone;
- minimaal 2m van de perceelsgrenzen verwijderd en mag opgericht worden op de scheiding indien de aanpalende eigenaar zich bereid verklaart om de ontstane wachtgevel af te werken;
- maximale bebouwde oppervlakte : 30m²