Verkocht

Beschrijving

Mooi perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing. Goede bereikbaarheid met privaat en openbaar vervoer. Oppervlakte: ±6a 65ca. Perceelsbreedte: ±11m. Goedgekeurde verkaveling.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
Bestemming:
- een residentiële eengezinswoning in halfopen verband met maximaal twee bouwlagen;
- geen complementaire bedrijvigheid toegelaten;

Inplanting:
- bouwlijn ligt op 12m uit de as van de straat;
- bouwdiepte bedraagt maximaal 15m op het gelijkvloers en 12m op de verdieping;
- bouwdiepte neemt een aanvang op de bouwlijn;
- open carport van 21m² en een maximum hoogte van 3m kan (dak en palen, geen wanden) in de zijdelingse bouwvrije strook, de voorgevel van de carport mag slechts aanvangen op minimum 2m achter de voorgevel van het hoofdgebouw en de achtergevel mag niet verder reiken dan de uiterste achtergevellijn van het hoofdgebouw (mits schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar);

Gabarit:
- kroonlijsthoogte gemeten tussen het bestaande maaiveld en de bovenzijde van de kroonlijst bedraagt 5,5m ±0,5m;
- de helling der dakvlakken bedraagt 45° (achteraan moet het gelijkvloerse deel voorzien worden van een plat dak);
- het gabarit van de aanpalende woning wordt gevolgd met maximaal een evenwijdig verschil van 0,5m;
- de vloerpas maximum 0,20m boven de as van de straat;

Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem.
De kosten van de opmeting bedragen 750 € (+ 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper, welke ook zijn aandeel in de kosten voor opmaken van de verkavelingsakte zal dragen.