Verkocht

Beschrijving

Rustig gelegen perceel bouwgrond voor open bebouwing in een groene en agrarische omgeving. Het perceel maakt als lot 4 deel uit van een niet-vervallen verkaveling met referentie 23/FL/19. Totale oppervlakte : ± 35a, waarvan ± 14a 50ca in de verkaveling ligt en ± 20a 50ca uit de verkaveling ligt. Oriëntatie tuin : oosten. Ag, Gdv, Vkr, Vv. Bouwbreedte voorgevel : ± 11,40m.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN :
Bestemming:
Alleenstaande residentiële constructie met familiaal karakter, landelijk uitzicht en maximum 2 bewoonbare niveaus.

Inplanting:
Minimum 10m uit de as van de voorliggende straat en minimum 4m van de zijdelings perceelsgrenzen.
(volgens mondelinge informatie bij de gemeente kan hiervan afgeweken worden voor de bouwdiepte en mits de nodige procedures voor de bouwvrije stroken)

Gabariten:
De hoogte tussen het normaal grondpeil en de kroonlijst bedraagt 6m.
De daken moeten minstens 2 schuine vlakken hebben waarvan de helling der dakvlakken ligt tussen de 25° en 50°.

Afzonderlijke achtergebouwen zijn toegelaten op minimum 2m afstand van de gemene perceelsgrens en minimum 10m van de achtergevel met een maximum oppervlakte van 30m². De maximum hoogte van de bijgebouwen is 3m en ze moeten opgetrokken worden in dezelfde materialen en architecturaal vertoon als het hoofdgebouw. De bijgebouwen kunnen alleen dienstig zijn als garage of bergplaats en mogen mits akkoord van de twee aanliggende eigenaars gekoppeld worden.

Afritten naar ondergrondse garages in de achteruitbouwstrook - maximale helling : 20%.

METING
Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem. De metingskosten bedragen € 900 (excl. 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper.

STEDENBOUWKUNDIG :
Stedenbouwkundige vergunning : nee (nvt)
Stedenbouwkundige bestemming : agrarisch gebied
Dagvaarding en herstelvordering : nee
Voorkooprecht : ja (Waterwegen en Zeekanaal NV)
Verkavelingsvergunning : ja