Verkocht

Beschrijving

Mooi perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing. Gelegen langsheen een rustige straat die parallel loopt met de Haachtsesteenweg (N21). Goede verbindingen met privaat en openbaar vervoer richting Brussel-Leuven-Mechelen en de op- en afrit van de E19. Wg, Gdv, Gvkr, Vv. Oppervlakte : ± 5a 70ca. Oriëntatie : zuidoosten. Verkavelingsvergunning afgeleverd door gemeente Kampenhout dd 22-11-2016.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
Bestemming :
Lot voor halfopen bebouwing, waarbij wonen de hoofdtoon aangeeft.
Complementaire functie aan het wonen is toegelaten tot maximaal 100m².

Inplanting :
Zijdelingse bouwvrije stroken : zie inplantingsplan. (minimum 3m van de zijdelingse perceelsgrenzen)
Bouwdiepte max. 15m op gelijkvloers en 12m op verdieping.
Bouwdiepte neemt een aanvang op de bouwlijn.
Op het openbaar domein is er geen plaats om te parkeren. Een garage is mogelijk in het hoofdvolume.

Gabarit :
De helling der dakvlakken ligt tussen 0° en 45°. De kroonlijst bedraagt maximaal 6m voor hellende daken en maximaal 6,5m voor platte daken.

METING
Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem.
Metingskosten bedragen 750 € (excl. 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper, welke ook de kosten voor het opmaken van de verkavelingsakte zal dragen.