Landmetersbureel Dekrem bvba gespecialiseerd in vastgoed biedt een ruime waaier van vastgoeddiensten aan zoals:

Reeds meer dan 30 jaar staat Wilfried Dekrem, beëdigd landmeter-expert en erkend vastgoedmakelaar met zijn team klaar voor een optimale dienstverlening in de vele vastgoed activiteiten.
Talrijke referenties vanuit de ganse vastgoedsector duiden op een professioneel, welbekend en dynamisch kantoor met een grote bereikbaarheid van 6 op 7 dagen.

Verkoop

Vastgoedbemiddeling is meer dan ooit een taak voor professionelen geworden die zich er voltijds en gedreven mee bezig houden.
Ons team kan terugblikken op een jarenlange ervaring in alle deel aspecten van het vastgoed gebeuren en onze constante bijscholing over stedenbouwkundige en andere evoluties in het vastgoed. Volgende werkzaamheden worden door ons uitgevoerd die leiden tot de verkoop en het ondertekenen van de notariële akte bij de notaris:

 • Voorafgaandelijke schatting ter plaatse van de eigendom en bespreking met de eigenaar van de vraagprijs en de minimum te verwachten opbrengst.
 • Opmaken van de verkoopfiche voor de uitstalramen en de informatie die telefonisch of op ons kantoor te Haacht aan het cliënteel wordt meegedeeld.
 • Aanvraag van kadastraal plan en legger.
 • Aanvraag van het klassieke bodemattest, vereist bij iedere verkoop van onroerend goed.
 • Aanvraag van de infofiche betreffende de stedenbouwkundige toestand van de eigendom.
 • Publiceren in streek- en reclamebladen met foto en beschrijving.
 • Vermelding van uw eigendom met foto's en omschrijving op onze website, evenals de websites www.immoweb.be/dekrem, www.vlan.be en www.immospotter.be
 • Begeleide plaatsbezoeken aan de eigendom, telkens met iemand van ons bureel.
 • Onderhandelingen met kandidaat-kopers in samenspraak met de eigenaars.
 • Opmaken van de verkoopsovereenkomst en inning van 10% voorschot.
 • Indienen bij de notaris naar keuze van de verkoper van het volledige dossier.
 • Begeleiding bij het plaatsbezoek van de schatting uit te voeren door de expert van de financiële instelling van de koper.
 • Het noteren van meterstanden inzake electriciteit en aardgas, het vervullen van alle formaliteiten.

overzicht

Verhuring

Vastgoedbemiddeling is meer dan ooit een taak voor professionelen geworden die zich er voltijds en gedreven mee bezig houden. Ons team kan terugblikken op een jarenlange ervaring in alle deel aspecten van het vastgoed gebeuren en de huurwetgeving terzake.
Volgende werkzaamheden worden door ons uitgevoerd die leiden tot het verhuren van de eigendom.

 • Voorafgaandelijke schatting ter plaatse van de eigendom en bespreking met de eigenaars van de huurprijs.
 • Opmaken van de verhuurfiche voor de uitstalramen en de informatie die telefonisch of op ons kantoor te Haacht aan het cliënteel wordt meegedeeld.
 • Publiceren in streek- en reclamebladen met foto en beschrijving.
 • Vermelding van uw eigendom met foto's en omschrijving op onze website www.dekrem.be, evenals de websites www.aha.be (keuze makelaar: Dekrem), www.immoweb.be/dekrem, www.vlan.be en www.immospotter.be
 • Begeleide plaatsbezoeken aan de eigendom, telkens met iemand van ons bureel.
 • Voorstelling kandidaat-huurders aan de eigenaars.
 • Opmaken van de huurovereenkomst, rekening houdende met de huurwaarborg en betaling 1e maand huur.
 • Het noteren van meterstanden inzake electriciteit en aardgas, het vervullen van alle formaliteiten inzake water.

overzicht

Opmetingen

Marc Dekrem, landmeter en Gert Van Den Eynde topograaf, verzorgen de landmetersactiviteiten op de grote en kleine schaal waaronder:

 • Opmeting
 • Afpaling
 • Aanvraag stedenbouwkundige vergunning zoals voor:
  - Stedebouwkundig attest nr. 2
  - Slopingswerken
  - Muurovername
  - Wegenisontwerp (particulieren)

overzicht

Referenties

 • VRT
 • Architectenburo 'Storme-Van Ranst'
 • Notarissen
 • Gemeentebesturen
 • Particulieren
 • Bedrijven

overzicht

Plaatsbeschrijving

Opmaken van de plaatsbeschrijvingen:

 • Bij aanvang en einde van huuroveréénkomsten
 • Voor en na werken bij afbraak of nieuwbouw

overzicht

Schattingen

Wilfried Dekrem, beëdigd landmeter - schatter expert, sinds een paar jaar bijgestaan door zijn zoon Pieter Dekrem, is gespecialiseerd in het uitvoeren van schattingen van residentiële en bedrijfsonroerend goed voor:

 • verkoop
 • verhuur
 • rechtbanken ( tot Hof van Beroep )
 • financiële instellingen ( reeds 30 jaar vertrouwde schatter voor KBC Bank )
 • notarissen
 • openbare besturen

evenals voorafgaande schattingen bij nalatenschap.

overzicht

foto 1 diensten foto 2 diensten foto 3 diensten foto 4 diensten foto 5 diensten